Faaborg Flytteforretning Flygel Transport

Piano- og flygeltransport

Det uerstattelige indbo

Hos Faaborg Flytteforretning er vi specialister i håndtering af vanskelig og uerstatteligt indbo. Vi har herunder mange års erfaring i flytning og transport af piano og flygelindbo.

Med det rette udstyr og det professionelle faglige kendskab flytter vi dine personlige og uerstattelige møbler med stor forsigtighed og nøjsomhed.